szkoła creative bielsko
Kontakt

tel. 33-817-00-78

tel. 537-550-004

prywatna szkoła bielsko
prywatna szkoła w bielsku i żywcu
WAŻNE


Informacje szczegółowe
  CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
 • nazwa szkoły: Creative
 • miejscowość: Bielsko-Biała
 • rodzaj szkoły: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum
 • typ szkoły: prywatna
 • profil szkoły: artystyczna
 • kierunki nauczania: wokalno-aktorski, plastyczny, sportowy
 • domena szkoły: kreatywność, nowatorstwo, profesjonalizm
 • najbliższe miasta: Bielsko-Biała, Żywiec, Cieszyn, Pszczyna, Skoczów, Czechowice, Kęty
Partnerzy
Dzwonki lekcyjne
8.00 - 08:45
8:50 - 09:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:30 - 12:15
12:20 - 13:05
13:05 - 13:50
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45


REKRUTACJA

Już teraz możesz się zapisać do każdej z naszych szkół :

 

  • bezpośrednio w sekretariacie szkoły (ul.3 Maja 17, 43-300 Bielsko-Biała),

  • telefonicznie pod nr tel.   537 550 00433-817-00-78

  • drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

  • dla uczniów przybyłych z innych szkół bonus finansowy

  • RUSZYŁ NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • Prywatne Artystyczne Szkoły CREATIVE w Bielsku-Białej

  prowadzą nabór uczniów do:

 • Szkoły Podstawowej do klasy V 

 • Liceum Ogólnokształcącego do klasy  II i III

 • W roku szkolnym 2019/2020 – reforma struktury oświaty, na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r wprowadzającej Prawo oświatowe, dotyczy tylko poniższych zmian:

 • 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej;

 • Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I;

 • W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej (w zespołach szkół), prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązania zaprojektowano w stosunku do zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum;

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

 • Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, co oznacza, że z dniem 1 września 2017 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, a w następnych latach kolejnych klas;

 • W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej;

 • Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

 • UWAGA:

  PRZYJMUJEMY DZIECI I MŁODZIEŻ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, GWARANTUJEMY IM WARUNKI UMOŻLIWIAJĄCE NAUKĘ NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ARTYSTYCZNYM.ORGANIZUJEMY DLA NICH ZAJĘCIA I TERAPIE SPECJALISTYCZNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ORAZ ZAINTERESOWAŃ.

 

           

 
                            Zapraszamy do nas !
 

szkoła plastyczna
Copy by Prywatna Szkola Podstawowa Creative