szkoła creative bielsko
Kontakt

tel. 33-817-00-78

tel. 537-550-004

prywatna szkoła bielsko
prywatna szkoła w bielsku i żywcu
WAŻNE


Informacje szczegółowe
    CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
  • nazwa szkoły: Creative
  • miejscowość: Bielsko-Biała
  • rodzaj szkoły: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum
  • typ szkoły: prywatna
  • profil szkoły: artystyczna
  • kierunki nauczania: wokalno-aktorski, plastyczny, sportowy
  • domena szkoły: kreatywność, nowatorstwo, profesjonalizm
  • najbliższe miasta: Bielsko-Biała, Żywiec, Cieszyn, Pszczyna, Skoczów, Czechowice, Kęty
Partnerzy
Dzwonki lekcyjne
8.00 - 08:45
8:50 - 09:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:30 - 12:15
12:20 - 13:05
13:05 - 13:50
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45


KSZTAŁCENIE ONLINE

 

 KLIKNIJ TUTAJ I ODSZUKAJ SWOJĄ KLASĘ BY, POBRAĆ MATERIAŁY DO NAUKI

 

 

UWAGA !!!

NOWE ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY :

Drodzy Uczniowie,Drodzy Rodzice !

    Proszę o zapoznanie się z kolejnym Zarządzeniem z dnia 24.03.2020 w sprawie nowego, obowiązującego systemu kształcenia online, zgodnie z nowymi dyrektywami organizacji nauki zdalnej w Prywatnych Szkołach Creative w Bielsku-Białej.
Uczniowie pozostają w w asynchronicznym modelu wymiaru godzin nauki zdalnej ale już w tym przypadku podlegają obowiązkowemu ocenianiu, zgodnie z kryteriami Statutu każdej ze szkół.
Wszelkie materiały bieżące do nauki zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły w zakładce "Kształcenie Online" i stanowią podstawę do rytmiki oceniania i ewentualnej klasyfikacji.

Dziękuję, Dyrektor Szkoły
Agnieszka Przesmycka-Zuziak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KLIKNIJ TUTAJ I ODSZUKAJ SWOJĄ KLASĘ BY, POBRAĆ MATERIAŁY DO NAUKI

 

Informacja od Dyrektora Szkoły:

Szanowni Rodzice,


   Z uwagi na zmiany w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zobowiązałam Kadrę Pedagogiczną Prywatnej Szkoły Podstawowej Creative i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Creative do organizacji kształcenia poszczególnych przedmiotów w trybie online i zgodnie z kryteriami zarządzeń przesłanych w załącznikach.

Proszę o udostępnienie Państwa dzieciom możliwości korzystania z internetu i komputera, celem uczestnictwa w zajęciach. Formy sprawdzające, przygotowane przez poszczególnych nauczycieli (sprawdziany, testy) uczniowie muszą wykonać zgodnie z zaleceniami i przesłać na adres e-mail sekretariat@szkolycreative.pl lub na wyznaczony przez nauczyciela adres e-mail we wskazanym terminie.

Dodatkowo zachęcamy do samodzielnej pracy uczniów przy pomocy platformy www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Docelowo, w przypadku wydłużenia się okresu kwarantanny wzmożona zostanie praca zdalna wszystkich nauczycieli.

W tym celu należy śledzić na bieżąco informacje przychodzące do państwa od Organu Prowadzącego Szkoły Creative oraz alternatywnie posługiwać się nową platformą do nauki online, zamieszczoną na stronie www.szkolycreative.pl w zakładce „kształcenie online”.

Dziękuję, z poważaniem
Z dobrymi myślami

Dyrektor Szkoły
Agnieszka Przesmycka-Zuziak

szkoła plastyczna
Copy by Prywatna Szkola Podstawowa Creative